mình ở hà nội cần tìm mua giống cúc khổng tước , anh em nào còn lưu giữ đươc giống này pm chia sẻ cho mình với nhé , trước đây khoảng 25 năm mình mua được của ông già bán cá chọi đầu làng nghi tàm 1 khóm , không giữ được giống bây giờ tìm mua toàn cúc tàu