mong các bác chỉ giúp với, con dưa vàng nhà em bị táo bón, phân to như đầu đũa, đại tiện trông rất khó khăn, đang có chiều hướng biếng ăn, các đồng chí khác thì bình thường, mong cao nhân chỉ giáo