Đây là anh chàng đẹp trai của mình, mời các pro có ý kiến
Thumb resize.