Một số cây Lông công trong bể của mình xuất hiện những chấm đen trên thân và lá, nhưng cây của mình vẫn phát triển tốt và đẻ cây con nhiều phết thế là lý do tại sao nhỉ. Có bạn nào biết chỉ giúp với.