theo thông tin mới nhất cuộc thi tại CLB chim vành khuyên Hale dự kiến ngày 16/1/2011 sẽ hoãn lại. Xin thông báo tới hội viên CLB chim vành khuyên hải Phòng được biết