các bác xem có gì chỉ thêm cho 2 em nó mau lớn 2 em nó mới 2,5 tháng