e là thành viên mới .các bác cho e hỏi gần xuân đỉnh có chỗ dạt chim nào k