Có bác nào biết ở Cần Thơ chổ nào bán thiết bị lọc và ống cho bể thủy sinh không. Xin chỉ dùm