E đang tính làm thêm 1 bể lọc ngoài nhưng ko biết là ngoài phao sử dụng cho WC thì còn thiết bị nào giúp cho việc tràn nước cho bể lọc ko hả cá bác
Thank các bác