Thân chào các anh em trên diễn đàn!
Tình hình là mình đang xài Gex xanh (nền đã được 3 tháng), hồ chơi 1 ít cắt cắm (cây đỏ lẫn cây xanh) và ít rêu...và có thả vài chục RC (RC mới thả được 3 ngày).
Do muốn cây lên tốt nên mình tính sử dụng thêm phân nước (loại bổ sung cho cây xanh và cây đỏ của Lí Vũ- TPHCM), nhưng do đọc 1 số bài viết nói phân nước có thể gây hại cho tép.
Nay, xin nhờ các anh em cho mình 1 vài lời khuyên chân thành về vấn đề có nên sử dụng phân nước hay không?
Thanks.