Tình hình là định nuôi lại chim bồ câu theo nghiệp của ông cụ thân sinh!Mình cần tìm loại bồ câu ta trắng tuyền 14 lông đuôi nhé!Nếu ai có thì PM cho mình với!Mình xin cảm ơn!