các bác cho em hỏi cách chữa gà trong khi vần hoặc khảo cần phải làm những gì và làm như thế nào mong được các sư kê chỉ dậy