các bác nào có file KHƯỚU mái,KHUYÊN mái,MI mái,cu gáy và CHÒE than đực cho em xin,em sẽ cảm ơn và hậu tạ.Hoặc có file gì em cũng lấy. emai của em:nguyenminh_viet@yahoo.com.vn