Mọi người vui lòng cho hỏi giá bạc má Nhật bây giờ bao nhiêu 1 cặp.
Hoặc có ai đang cần bán thì PM dùm mình luôn.
Cảm ơn.