em mới vào diễn đàn nên chưa biết cách posh ảnh,mong ae chỉ giáo, để có ảnh nào hay và độc posh lên chia sẻ cùng mọi ngươi,chỗ em đang có con chào mào mơ định posh lên mà chưa biết cách.xin cảm ơn.