sáo sậu nhà em nuôi đc 6 năm rôi.Nhưng em nó vẫn ít nói lắm.Em ko rõ đực cái thế nào,các bác xem hộ em với
video em nó:

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kM2D61OIPIw?hl=vi&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kM2D61OIPIw?hl=vi&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>