Anh em xem em này của mình có tương lai không nhé?
Mới mua về được 3 ngón rồi.Thanks