Bác nào biết số ĐT cho em xin nhé. hôm bữa có thấy đăng trên ABV mà sao h cha thấy nũa.................
Thanks all