Mình đang dùng lọc havoten giờ mình muốn xài co2 nhưng minh không biết cách sử dụng co2 như thế nào là tốt nhất. Mong được giúp đỡ