Các bạn ai có file sâu đầu đỏ ( cả trống và mái ) làm ơn cho mình xin với . phuonglm1@fpt.net cứ gửi vào cho mình nhé ! Thanks