Có bác nào ở HUế không???chỉ chổ mua sơn ca dùm đi, bửa có địa chỉ, nhưng lâu ngày không lên diển đàn nên quên rùi