em đang muốn mua lưới bẫy chim sẻ , chào mào....cho thằng bạn mà không biết ở đâu bán, giá cả thế nào? em ở gần big c hải phòng. giúp em ngay nhé