Em mới mua cặp két về mới nuôi được 1 ngày.Sáng này dậy thì thấy 1 con bỏ ăn không kêu nữa người ốm nhôm,mắt thì nhấm luôn nhưng còn đứng được

Mong Các Bác giúp em với chim em sấp chết rồi