Em không biết gà con nhà em bị sao mà cái đầu của nó cứ giật giật cả đám nữa! Mấy bác làm ơn giúp em nhé! Em cảm ơn nhiều