Tình hình là nhà có cái cây cóc kiểng ba em trồng nó ra trái này nọ, nhưng mà mỗi lần ra trái là trái của nó bị chảy nhựa. Bên ngoài trái cóc cứ như bị cả trăm lỗ trâm kim rùi nó xì mủ ra những cái lỗ đó. mà em nhìn lá này nọ thì không thấy con gì cả, xịt thuốc này nọ cũng không ăn thua gì hết
cám ơn các bác