Gà Cần Thơ lần đầu ra mắt diển đàn./
Gà con của con nhạn avata mời AE thưởng thức.
http://farm3.anhso.net/upload/201103...-172407_02.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/201103...-172404_01.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/201103...-172407_03.jpg
Còn em này úa trich râu.
http://farm3.anhso.net/upload/201103...-172408_04.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/201103...-172409_05.jpg
Thân chào TÂM CT SDT:0988884997.