Mình mới bắt 1 em TC khoang?4 ->5 tháng...lúc mới về thì nó hơi nhát nhưng được 3 ngày thì đã hơi dạng và dám đi lại người rồi,nhưng khỗ nổi từ khi mua về thấy ít ăn cám hay lúa,em trộn chung 2 thứ lại để trong chuồng mà thấy không ăn,cho ăn sâu supper worm thì lại ăn,không hiểu lý do hay tại trộn chung 2 thứ.Mong các pro có kinh nghiệm chỉ cách giùm em...!