Valoniaceae , lục tảo . Là 1trong những lục tảo lớn thường gặp ở biển nhiệt đới . Bám vào rạn san hô bằng móc nhỏ .Sinh sản bào tử có chiên mao .Khi bào tử chín ,trên mặt sẽ hình thành đốm.