Chào các bác, có bác nào hay đi khảo sát thị trường vẹt tại HN thì

cập nhật thông tin (vẹt ta, vẹt má vàng, cockatail, ...) cho anh em với nhé.

Đặc biệt là vẹt ta, vì đang là mùa vẹt ta mà.