- Mình là dân mới chơi thủy sinh , mình đọc mấy bàn trong mục ánh sáng rồi , thấy rất ít bài nói về máng đèn , các bạn cho mình hỏi lun là :
+ Máng đèn có những loại nào , với độ dài 90cm thì mỗi loại là bao nhieu 1 máng
+ Máng đèn mua ở đâu trên HCM
+ Post hình dùm mình