tình hình là nhà e có 1 con gà mái cựa . có chóp nữa . đẹp lắm . hồi mới bắt về nó đẻ đc 1 trứng duy nhất . từ đó tới h sao k còn đẻ nữa . sợ n dâp trứng wa . mà gà dập chứng mình nuôi lại nco1 đẻ tiếp k nhỉ ?