Em thường tham gia bên diễn đàn gia cầm, nay có một thắc mắc liên quan đến chim nên mạn phép qua box chim cảnh xin chỉ giáo, mong các anh chị giúp đở.
Gần đây có một bầy chim bay đến gần nhà em, theo em phỏng đoán thì đó là chim nhạn hoặc chim yến. Vì em đang dự định xây nhà cho chim vào ở nhưng nếu không phải chim yến mà là chim nhạn thì vỡ mặt vì nhạn làm tổ bằng đất không có giá trị.
em có lên google tìm kiếm thông tin cũng như hình ảnh nhưng 2 loại này quá giống nhau, không thể phân biệt được.
Mong mọi người giúp đở, hình ảnh thì em sẽ post sau vì chim bay nhanh lắm khó chụp, chim về thi đã 6h nên quay phim cũng khó vì trời đã tối