mình mới tập đi bẫy gà rừng,nhưng không hiểu sao mình đã đánh thử mấy con rồi mà sao có con đang gáy mình bò gần tới nơi nó đang đứng gáy để cắm khi cắm song gà mồi gáy,có con không dám gáy đối mà tịt luôn,hôm nay mình đánh thử một cón nó đi theo cả gà mái nhưng nó chỉ gáy đối được mấy câu thì bỏ đi mất, đang không hiểu sao vì mình thấy ở chỗ mình chưa ai đi đánh cả mà sao lại như thế