em ở Hà Nội, tuy không tập luyện nhiều nhưng hay muốn tham khảo một số sách võ thuật cho vui, ai ở Hà Nội sưu tầm được ba cuốn:
Cung Tự Phục Hổ Quyền - Nguyên tác Lâm Thế Vinh (bản dịch tiếng Việt)- Nhà Xuất Bản Võ Thuật Hồng Lĩnh Sài Gòn năm 1973
Thiết Tuyến Quyền - Nguyên tác Lâm Thế Vinh (bản dịch tiếng Việt)- Nhà Xuất Bản Võ Thuật Hồng Lĩnh Sài Gòn năm 1973
Hổ Hạc Song Hình Quyền - Nguyên tác Lâm Thế Vinh (bản dịch tiếng Việt)- Nhà Xuất Bản Võ Thuật Hồng Lĩnh Sài Gòn năm 1973
Em chỉ muốn tham khảo thôi, ai có sách mà sẵn lòng chia sẻ có thể cho em mượn photo không. Địa chỉ để gửi tin cho em: betbetbet_95@yahoo.com.vn. Cảm ơn.

Ai ở thành phố Hồ Chí Minh mà sẵn lòng chia sẻ thì em cũng rất cảm ơn. CẢm ơn đã đọc .