http://clip.vn/watch/Chim-khuou-mua,7YD
vẫn vào đc 1 số clip khác nhưng clip trên bị mất.