buồn quá, hôm qua về quê bắt được tổ chào mào 3 em, vừa mở mắt. sáng nay vượt quãng đường 140km bằng xe máy, chắc em nó lạnh quá nên yếu, đi được nửa đường em cho nó vào cốp xe, nhưng chắc nó vẫn lạnh và bị sóc......giờ chỉ có một em to nhất chịu há mồm, em kia phả đút nó mới ăn được, không biết sáng mai thế nào...