Mình mới tậu được con CCL được 10 ngày. Khi mới mua về hầu như chú chỉ ăn sâu tươi, mình cho ăn bổ sung thêm bột cám, châu chấu và dế. Ngặt nỗi chim lại rất ít ăn bột cám, và cả tuần nay đi phân lỏng màu trằng. Thấy vậy mình đã cắt không cho ăn mồi tươi, chỉ cho ăn cám và sâu khô. Đã 3 ngày nay tình trạng vẫn chưa có chuyển biến, hình như em nó bị đau bụng rồi. Mình không biết điều trị thế nào, nhờ các pác tư vấn giúp sớm. Cám ơn.