Trong bài giới thiệu về bể này có nói đến lượng phân bón
I have been trying a daily dosing regiment since the tank was setup in the beginning of July. I dose daily, 10 ml of a stock solution that totals to about 20:3:20 ppm NO3:PO4:K plus 8-10 ppm Mg and about 7ml Flourish and 4ml Flourish Fe. CO2 is maintained in the 30's ppm. I change 50% water weekly and at the end of the week, before the water change, I have been testing at ~10ppm of NO3.
Bác Cuong có thể cho biết cái gọi là Flourish và Flourish Fe có thành phần và đặc tính thế nào vậy? Có đắt không ạ! :P
Cây này trông hay nhỉ?

Xuất xứ từ châu Âu, chắc ở VN không có!