dưới lòng bà chân gà mình giống như có ghẻ , cả 2 chân, hơi sưng , gà từ nhỏ đến 4 tháng nuôi thả trên nền cát , khoảng hơn 1 tháng nay mình nhốt trên chuồng lưới , mỗi ngày thả ra sân xi mang chừng 30p , hôm qua thấy gà có dấu hiệu đau chan nên kiểm tra mới phát hiện , gà vẫn ăn uống và gáy bình thường . ae nào biết cách chữa bênh này chỉ giúp mình với