Gần đây mình mới đưa 2 chú Gouldian về nhà vẫn đang trong giai đoạn cách ly để làm quen với môi trường mới.
Hôm qua với hôm nay mình thấy một chú có vẻ hơi chậm chạp không chịu chạy nhay chơi đùa như bạn kia mà hay đứng một chổ xù lông. Ăn uống thì vẫn bình thường, chỉ có cái hình như không chịu tắm thì phải, chỉ có mấy bạn của nó tắm mà thôi.
Quan sát thì thấy một cái lông đuôi có vẻ tách ra khỏi bầy, chắc sẽ rụng trong nay mai. không biết có phải nó đang chuẩn bị thay lông hay không nữa.
Nhờ mọi người tự vấn giúp.