làm sao phân biệt COCKATAIL trông và mái và chúng ăn gì . mấy Bác có kinh nhiệm xin giúp em với