chỗ mình có một ổ chim hút mật mới làm, các bác cho mình hỏi khoảng khi nào thì bắt chim được ? làm sao bít khi nào có chim con? nếu chim con lớn khi cha mẹ đút ăn có thò đàu ra ngoài không( hỏi để nhạn bít chim con bao lớn để bắt í mà) ? cảm ơn các bác trước nhá