mình làm được bẫy giò rồi nhưng bây giờ em mới vô nghề ko bik bẫy gà rừng ở đâu có ở thành phố ko bẫy làm sao chỉ mình với