En nhìn thấy các anh chơi be dẹp quá,em cũng làm một cái bể nhỏ để thử xem,mong các bác giúp đỡ.