Mình mới mua cưỡng non đang đút cho ăn cám trộn nước,e nó bay thấp và tư rỉa lông được rồi mà mình bận đi làm quá không chăm sóc như cho ăn được mấy pro cho mình hỏi mấy tháng cưỡng mới tự mổ cám ăn được vậy và mấy tháng thì thích họp để dạy e nó nói chuyện vậy mấy pro.Hình như e nó được 1 tháng hay gì đó tại vì mình mới mua về nuôi được 5 ngày.Mong mấy pro chỉ giúp e kinh nghiệm trong việc này.Mình cảm ơn mấy bạn nhiều