anh em xem giúp mình đây có phải là mái tre lai Mỹ ko dzậy
http://www.mediafire.com/imageview.p...dweyrv&thumb=4