Chào mấy Bac !!
em là thành viên mới, hiện tại em sống ở Đồng Tháp em rất thick nuôi chim hót nhưng e không biết lựa chim mấy pác pro chi dum e nhe ???( chim chich choe than)
cám ơn mấy pác!!