Chào các lão làng và anh em, Mình có con MI củng 3 mùa cho ăn cám ba vì và trộn thêm trứng còn sáng nào củng 1 bịch cào hay hay 12 con dế chiều cho ăn thêm 3 con dế hay sau trung quốc, tắm rữa phơi nắng ngày nào củng có hót nhiều, bình thường mà mình không hiểu sao lông đuôi chim mình hay rụng mấy ngày gầng đây, cở nữa tháng nay nó rụng 3 cái rồi, còn mấy cái lông nằm ngoài cùng thì hơi tưa tưa, mình không biết ăn uống thiếu chất gì có gì anh em tư vấn giúp mình cảm ơn nhiều.