mình có em mi sao thấy em nó ăn ít quá. 1 muỗn cám mà ăn 2 ngày ko hết.phân vẫn đi bình thường...có cách nào giúp em nó ăn nhiều lênh ko.

mình nuôi cũng được 1 năm mấy rồi nên cũng tính xổ giun cho em nó ko biết có cách xổ giun cho em nó ko chỉ mình với nha