chim mi nhà em nó mọc cái gì ở mỏ ý nó to gần bằng đầu đũa ở mỏ rưới bây giờ nó loét chảy máu rùi em lo quá bác nào biết bệnh gì chỉ em cách chữa với